תשלומי הורים לבתי ספר


בחירת משלם

יש לבחור בית ספר, ומספר תעודת זהות של המשלם או התלמיד.
לשים לב! המשלם הוא מי שהוגדר במשרד החינוך כמשלם האחראי וכפי שמופיע במערכת ניהול בית הספר.






המשך לתשלום